Kikaro High School kuna Library yenye vitabu vya kutosha kwaajili ya kujisomea wanafunzi mbalimbali kwa michepuo yote na vidato vyote yaani kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita

1,609 Views