School Library

Kikaro High School kuna Library yenye vitabu vya kutosha kwaajili ya kujisomea wanafunzi mbalimbali kwa michepuo yote na vidato vyote yaani kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita

1,508 Views

Spread the love |Sharing is caring !

Shares